Неділя, 18.11.2018, 23:37
Вітаю Вас Гість | RSS
Вхід на сайт
Пошук

Каталог статей


Мотивація діяльності педагогів на навчаннях за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього»

переглянути презентацію

Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та новітніх педагогічних технологій, яка уможливлює підготовку школярів до економіки знань XXI сторіччя та надає їм необхідні навички. Основна мета – допомогти вчителям розвинути навички навчання, що базуються на навчальних потребах учнів, за допомогою ІКТ та методу проектів [7].

Управління засвоєнням технологій даної програми базується на процесі спонукання до ді­яльності, тобто знаходження мотивів, які б зму­шували вчителя діяти. Мотивація окремих працівників і колективу в цілому щодо досягнення високих результатів інтенсивно досліджувалась у соціальних науках. Наприклад, американський соціолог Д. Янкелович виявив, що існують економічні, соціальні, моральні й індивідуальні фактори стимулювання мотивації [10]. Досить вагомою умовою забезпечення мотивації працівників загальноосвітніх закладів є те, що таку мотивацію може забезпечити лише тренер, поведінка якого також умотивована. Найбільшого ефекту досягається внутрішньою мотивацією, яка сприяє одержанню за­доволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості. Моральні фактори мотивації являють со­бою комплексне структурне утворення, найважливішими елементами [10] якого є:

  • відчуття соціально-статусної стабільності та ви­значеності позитивних тимчасових перспек­тив  життя;
  • наявність соціально значущих цінностей і ці­лей професійного та повсякденного життя;
  • самоповага, в основі якої лежать здорове по­чуття самооцінки та гордість за приналеж­ність до професійної громади;
  • розуміння та прийняття своєї значущості в житті колективу, віра в те, що власна ді­яльність у своїх очах та очах оточуючих спо­внена загальнолюдським змістом.

Людині, особливо високоосвіченій і інтелектуально розвиненій, для повноцінної мотивації діяльності важливо задовольняти не тільки і не лише матеріальні, скільки соціальні й духовні потреби [3].

Для того, щоб педагог творив необхідно мати можливість відвертого спілкування з колегами, користуватися повагою з їх боку, мати визнання й успіх. Це означає, що значні резерви в стимулюванні педагогічної діяльності вчителів і вихователів містяться в створенні сприятливого психологічного клімату.

Творчий педагог — це особистість, яка під впливом зовнішніх чин­ників набула потрібних для актуалізації творчого потенціалу додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, які допомагають досягти творчих результатів в одному чи кількох видах творчої діяльності. Педагогічна праця нетворчою не буває й бути не може, тому що неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя і будь-яке його педагогічне рішення має виходити із нестандартних дій [10].

Проте проблема розвитку творчої компетентності педагогів у сучасних умовах зниження загальної мотивації праці, що пов’язано з практично відсутністю матеріального стимулювання педагога, потребує пошуку нових шляхів її розв’язання.

Достатніми умовами успішного навчання за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього» є висока мотивація вчителів, що навчатимуться.

Учитель потрапляє на курси найчастіше не за власним бажанням, а за відрядженням адміністрації. При цьому настрій на роботу є достатньо низьким, особливо, якщо учитель в першій половині дня ще й проводив уроки. Тому дуже важливо з першого дня занять сформувати мотивацію його діяльності. Зрозуміло, що стимулювання педагога посиланнями на зростання його професійного рівня, збільшення перспективи матеріального забезпечення, визнання учнями та колегами тощо, є одними з перших пунктів. Але щоденний напружений графік роботи учителя знижує продуктивність його праці. 

Запропонуйте вчителям знайти позитивне в ситуації, що склалася в їхньому житті.

Людина завжди прагне розвиватися, відкривати для себе нові «горизонти» і час проведений на курсах є поштовхом до цього. Багатьох може зацікавити перспектива набути  певні вміння в роботі з комп’ютерними програмами та веб-технологіями. Іншим сподобається можливість оволодіти педагогічною технологією навчальних проектів, що надають широкі можливості для навчання, залучають учнів до вирішення проблемних ситуацій  та інших змістових завдань, будують зв’язки зі світом поза класною кімнатою та звертаються до питань реального життя учнів, а також формують навички 21 століття.

Основний курс Intel «Навчання для майбутнього» містить наступні головні теми:

  • ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;
  • використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень, комунікації, взаємодії, застосування ефективних стратегій та інших засобів;
  • розробка та наповнення навчальних планів та завдань, що відповідають державним освітнім стандартам;
  • керування навчальним процесом, зосередженим на навчальних потребах учнів, що заохочує самостійне визначення напряму навчання та спонукає до розвитку навичок мислення вищих рівнів;
  • співпраця з колегами для спільного вирішення проблем у навчанні учнів та оцінюванні навчальних планів один одного.

Наші учні — діти вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості вчителів, які виросли, здобули освіту та досягли певних кар’єрних успіхів за часів індустріального суспільства. Саме тому бачення мети та засобів навчання часто в учителів та учнів не збігаються. І учні цілком виправдано вважають своїх учителів не здатними дати їм те, чого вони потребують, уроки в школі нудними, а знання, які вони отримають на уроках, непотрібними. Діти рухаються в ногу з часом, ми ж, учителі намагаємось їх наздогнати і при цьому зберегти певний статус [8].

Ще однією особливістю сучасного суспільства є гостра потреба, можна навіть сказати необхідність, безперервного навчання протягом усього життя. Особливо це стосується вчителів, які як лакмусовий папірець повинні реагувати на нові виклики та потреби суспільства, що змінюється, пам'ятаючи, що вони не просто дають знання своїм вихованцям, вони готують їх до життя у цьому суспільстві, а значить, зобов'язані зробити все, аби їхні учні могли легко в ньому адаптуватися.

Питання мотивації вчителя актуальне протягом всіх занять за програмою Intel «Навчання для майбутнього». Постановка задач та пояснення їх виконання не повинно відбуватися формально. Краще, якщо заняття з учителями буде оформлено тренером у вигляді навчального проекту. Таким чином, розробляючи свій власний проект, опановуючи цю технологію, вони будуть бачити реальний зразок взаємодій учителя з учнями на прикладі взаємодії тренера з учителями. Тільки учитель, що сам оволодів навичками 21 століття, зможе сформувати їх в своїх учнях.

Отже, тренеру за програмою Intel «Навчання для майбутнього» необхідно проаналізувати шляхи мотивації конкретної групи педагогів, підготувати широкий арсенал мотиваційних засобів, врахувати індивідуальні особливості кожного вчителя та групи в цілому, що дозволить знайти організаційні форми та управлінські рішення щодо формування їх мотивації  та покращення продуктивності праці.

Категорія: Мої статті | Додав: Адмін (09.02.2015)
Переглядів: 535 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]